Cookie policy

Cookies are small text files, that are usually essential for websites, and which the websites can store in your computer.

What are cookies?

They are text files that web sites can store in your computer or mobile device the moment your start to use that website. The website can use them to remember actions you took on the website, or your preferences (log in details, language, font size etc.), so that you don't have to put in the information again.

How does this site use cookies?

This site uses Google services. These services can use their own cookies. This site does not have direct access to the information stored in them. You can find the details in How Google uses data when you use our partners' sites or apps.

In a bit of a paradox, the only cookie this site uses contains information about whether you have agreed to the cookie policy by clicking on the button in bottom right corner. If you did, the notice will not appear again.

How cookies are used can be modified. For example you can delete them. You can delete all cookies on your computer and most browsers offer options to prevent cookies to be saved in the first place. If you use these features on this web site, you will not miss out on anything.

By using this website you express your agreement with saving cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou obvykle nezbytné pro správnou funkci stránek, a které webové stránky umisťují do vašeho počítače.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, volbu jazyka, velikost písma atd.), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak tento web cookies používá?

Ty stránky využívají služeb Google. Tyto služby mohou používat vlastní cookies. Tyto stránky k těmto údajům nemají přímý přístup. Detaily se můžete dozvědět v článku Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Paradoxně jediná cookie, kterou tyto stránky používají, obsahuje informaci o tom, jestli uživatel odsouhlasil používání cookies. Pokud tato cookie existuje, upozornění se vícekrát nezobrazí.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud tuto možnost na těchto stránkách využijete, nepřijdete o žádnou functionalitu.

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies.