Index of lsedlar

Recent posts

Nedávné příspěvky

About me

I am a developer with interest in web development, functional programming and technology in general. This is my personal blog, or rather a place where to dump an occasional thought or two.

O mně

Jsem programátor se zájmem o vývoj webů, funkcionální programování a technologie obecně. Tohle je můj osobní blog, nebo spíš místo k uchování příležitostných myšlenek.